Triển khai chiến dịch truyền thông tổng thể

Tận dụng tối đa sức mạnh của các kênh truyền thông, JA Media Lab sẽ cố vấn và thiết kế chiến lược Marketing riêng biệt dựa trên mục tiêu Thương hiệu hướng tới.